כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

אתר קבר הרשב"י במירון ומערת האידרא

מערת קבר הרשב"י 

המערה שבו נטמנו אור האורות מגלה הסודות שבימיו הקשת לא נראתה בענן, הצדיק שהגן על דורו ועל כל הדורות אחריו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר. 

ביום שבו סיים לגלות את הסודות יום ל"ג בעומר, רשב"י הקדוש עלה בסערה השמימה והביאו אותו תלמידיו לקבורה במירון.

ומאז אלפי שנים עולים יהודים ביום ל"ג בעומר, בשבתות במועדים או בסתם ים של חולין, לפקוד את הציון הקדוש מקור הגילוי של תורת הסוד.

זכה דורינו כי היום סמוך ונראה לציון בהיכל ישיבת המקובלים אור הרשב"י, יושבים תלמידי חכמים מופלגים צדיקים וקדושים, ההוגים יומם ולילה בתורתו של רשב"י ובזכות לימודם הם מגינים על העולם ופותחים את שערי השפע לעם ישראל.

 

 
מערת קבר הרשב"י

 

מערת האידרא הקדושה

מערת האידרא, היא מערה קדושה השוכנת סמוך למירון. במערה זו גילה רשב"י לתלמידיו את הסודות הגדולים המכונסים בספר הזוהר ונקראים האידרא רבא, כלומר האסיפה הגדולה של כלל התלמידים. במערה זו הסתלק לגנזי מרומים הרשב"י לאחר שסיים לגלות את סודות התורה לגדולי תלמידיו בהם בנו רבי אלעזר ורבי אבא.

עד לימיו של האר"י הקדוש, לא היה יודע מיקומה של המערה. עד שבא תלמידו המובהק של האר"י רבי חיים ויטאל בספרו 'שער הגלגולים' ושרטט לנו את מפה של המקום: "והנה בדרך ימיני, כאשר תגיע במקום שנכנס בין ב' ההרים, הר אחד לימין, והי אחד של כפר בריתא לשמאל, תמנה כמו מאה אמות רחוק משם, ותמצא מישור אחד קטן, ובו אילני זתים כמו עשרים אילנות, ושם יש חפירה אחת עמוקה לאורך הדרך עשויה מחמת מימי הגשמים היורדים דרך שם בימי החורף. ובתחילה עומד הדרך לצד ימין החפירה ההיא, ואח"כ נוטה הדרך ועובר באמצע החפירה ועומד הדרך לצד שמאל החפירה ההיא, ובאותו המקום ממש שנוטה הדרך הנזכר יש שם אילן זית א' ובשרשו כמו אצטבא של אבנים. והנה כנגד האילן לצד מזרח יש סלע אחד, ובו ב' חפירות וגם בקיעות, והנה בבקעה אשר לצפון הסלע ההוא, שם קבור רבי יוסי בר יעקב שנפטר בזמן האדרא רבא דנשא כנזכר שם: והנה בשדה ההוא שם מקום שנתקבצו שם לעשות האדרא ההוא, ורשב"י ע"ה ישב בחפירה ההיא הצפונית ששם קבור ר' יוסי הנזכר, ובחפירה הדרומית שם ישב ר' אבא, ובמקום האילן הנזכר שם ישב ר' אלעזר".

התיאור של רבי חיים ויטאל מוביל אותנו למערה הנמצאת כ-2 ק"מ צפונית מזרחית ליישוב מירון סמוך ליישוב קדיתא.

 

 
מערת האידרא

 

על פי המסורות האר"י הקדוש ערך במערה את תיקוני הזוהר הקדוש וגילה סודות רבים מתורת הקבלה לתלמידיו במערה.

מאז גילה האר"י הקדוש את סוד המערה, מקובלים רבים קבוע בה את חוק לימודם בספר הזוהר. גדולי הצדיקים אמרו כי בשל קדושתה ועומק הגילויים שנתגלו בה המערה היא מקום המסוגל לתיקונים גדולים, לישועות למעלה מדרך הטבע ולרפואה לחולים.

מקובלי ישיבת 'אור הרשב"י עורכים מעת לעת תיקונים נשגבים במערה המסוגלים לפתיחת המזל ולזכות לניסים.

רוצים ששמכם יוזכר 'בתיקון הניסים' הללו לחצו כאן

 

 

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80