כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

הכנה לאירוע

מדוע חוגגים בר מצוה?

המשנה במסכת אבות אומרת:  "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה, בן שלש עשרה למצוות". חכמינו מתארים לנו את סדר החיים הרצוי. בגיל 13 הנער מוכן לקבל על עצמו את העול של תורה ומצוות ולהמשיך את מורשת העברת המסורת מאב לבן. 

באופן מפתיע חכמינו זיכרונם לברכה לא פירטו את המקור של שמחת הבר מצוה. יש שלמדו את החובה לשמוח ולעשות סעודה ביום הבר מצוה מאברהם אבינו ע"ה. שעליו נכתב שעשה משתה ביום היגמל את יצחק ופירש המדרש: ביום שוב נגמל מהיצר הרע והגיע אליו היצר הטוב. על המשמעות של יום הבר מצוה אנו למדים גם מעשיו ויעקב שעל פי המדרש ביום הבר מצווה נפרדו דרכיהם, האחד הלך לעבוד עבודה זרה והאחר הלך ללמוד תורה.

 

בר מצוה על פי הקבלה

יום הבר מצוה טעון במשמעויות עמוקות וגבוהות מאוד על פי תורת הסוד והקבלה. נשמת האדם היהודי  מורכבת על פי תורת הסוד מחמישה חלקים: נפש, רוח, נשמה ,חיה ,ויחידה. השלושה הראשונים הם חלק בסיסי מלידת האדם וביאתו אל העולם. שני החלקים האחרונים הם עבודת החיים של האדם בעולם להכניס אותם לתוכו. על פי תורת הסוד בברית המילה מקבל האדם את הנפש. הנפש היא החלק האנוכי והאגו שבאדם, לכן אנחנו רואים שילד קטן רואה רק את הצרכים שלו וככל שהוא מתבגר הוא מצליח לראות גם את הסובב. ביום הבר מצוה האדם  מקבל את הנשמה, שהיא החלק הכביר והמשמעותי שבכוחו הוא יכול להתחבר אל הרוחניות אל התורה שהיא החיה והיחידה.

 

ביום הבר-מצוה יש שמחה מיוחד!

החתם סופר כתב: המצווה הראשונה שאדם מקיים בחייו היא מצות השמחה. ומקיים אותה ביום כניסתו לעול תורה ומצוות ביום הבר מצוה שלו. שהשמחה ביום זה היא מצוה מן התורה כמו שכתוב לעבדו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

גם רשב"י עשה סעודה מפוארת בבר מצוה של בנו רבי אלעזר

הזוהר הקדוש מספר שביום שנעשה רבי אלעזר – בנו של רשב"י – בר מצוה, ערך רשב"י סעודה גדולה בביתו. בסעודה הוגשו מאכלים משובחים בכלים יקרים. לסעודה הוזמנו כל חכמי ישראל. בעת הסעודה נוכחו החכמים שרשב"י שרוי בשמחה גדולה מאוד. שאלו אותו החכמים לרגל מה השמחה המיוחדת שלך? השיב להם רשב"י: 'היום ירדה נשמה גדולה ועליונה לעלם והתחברה לנשמתו של אלעזר בני ולכן בסעודה זו יש לי שמחה מושלמת' ביקש רשב"י מבנו רבי אלעזר שישב לידו בסעודה ואמר לו 'שב בני כי ביום הזה אתה קדוש וגורלך יהיה כגורל הקדושים'.

לעריכת אירוע בר מצוה בלתי נשכח ליד ציון הרשב"י במירון לחצו כאן

 

ההשפעה החיובית של יום הבר מצווה

בזוהר הקדוש פרשת משפטים כתוב שההבדל בין גוי ליהודי, שגוי אם נולד עם מידות רעות אין לו יכולת לתקן אותם, אבל יהודי גם אם נולד עם מידות רעות, מרגע שהגיע ליום הבר מצוה נכנס בו כוח שמאפשר לו להשתנות ולהפוך לאדם חיובי יותר באמצעות התורה והמצוות שמשנים את טבעו של האדם והופכים אותו מרע לטוב. כוח חיובי זה הוא סיבה נוספת לשמחה הגדולה שיש ביום הגדול של הבר מצוה.

 

ללכת לקבל את ברכת הצדיקים ביום הבר מצווה

במסכת סופרים נאמר כי מנהג טוב היה בירושלים, שנער הבר מצוה היה הולך ביחד עם הוריו ביום הבר מצוה לצדיקים שבדור על מנת לקבל את ברכתם כדי שיזכה להיות שומר תורה ומצוות ויגדל ביראת שמים.

חכמינו אמרו גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם ומי לנו צדיק יותר מרשב"י ומה גדולה הסגולה לקיים את סעודת הבר מצוה סמוך לציון הקדוש.

 

להזמנת אירוע בר מצוה בלתי נשכח סמוך לציון הרשב"י במירון לחצו כאן

 

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80