כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

מהלך האירוע

איך חוגגים בר מצוה?

את סעודת הבר מצוה עדיף לקיים ביום שבו הנער נעשה בן שלוש עשרה ובכל מקרה הסעודה היא סעודת מצוה גם אם בשל אילוץ מסוים היא מתקיימת ביום אחר.

מנהג ישראל שחתן הבר מצוה נושא דברי תורה בסעודת הבר מצוה אם החתן לא יודע לדרוש ידרוש מישהו אחר במשפחה או שיביאו תלמיד חכם שידרוש.

חתן הבר מצוה מברך את ברכת הזימון וברכת המזון בסעודת הבר מצוה.

סגולה גדולה לשתף עניים וחסרי כל בסעודת הבר מצוה בין אם בתרומה לצדקה או באירוח של חסרי כל בסעודה עצמה. אפשר גם אחרי הסעודה לקחת את האוכל שנשאר ולהביא אותו לעניים.

ברכת ברוך שפטרני: האב שבנו הגיע לגיל בר מצוה, מברך את הברכה ברוך שפטרני מעונשו של זה.  המקור של הברכה הוא במדרש רבה 'אמר רבי אלעזר: צריך אדם לטפל בבנו עד י"ג שנה, מכאן ואילך צריך שיאמר 'ברוך שפטרני מעונשו של זה'.

 

העלייה לתורה

יש חובה על הגבאי לעלות לתורה את נער הבר מצוה ביום הבר מצוה. נער הבר מצוה, קודם לכל העולים האחרים חוץ מחתן ביום החתונה שלו. אם נעשה בר מצוה בשבת ויש חתן שמתחתן השבוע ואין אפשרות לתת עליה לשניהם, יערוך הגבאי הגרלה.

 

הקריאה בתורה

ישנם מספר מנהגים בנוגע לעלייה לתורה בשבת. יש שנהגו שנער הבר מצוה עולה לתורה בשבת שלפני הבר מצוה ויש שנהגו בשבת שלאחריה אם הנער העולה עוד לא נעשה בר מצוה הוא יכול לעלות רק למפטיר ואינו יכול לקבל עליה אחרת. המנהג הוא שגם האב עולה לתורה בשבת שבו בנו עולה לתורה. יש שנהגו לקיים את העלייה לתורה בימות החול ונער הבר מצוה קורא בתורה את העלייה שלו.

לתיאום עליה לתורה בישיבת המקובלים 'אור הרשב"י לחצו כאן

 

קריאת מפטיר והפטרה

בהרבה קהילות ישראל נהגו שנער הבר מצוה שעולה לתורה בשבת, קורא את ההפטרה של פרשת השבוע. גם נער שעולה לתורה בשבת שלפני הבר מצוה יכול לקרוא את ההפטרה, שכן גם קטן יכול לקרוא את ההפטרה. בנוסף גם אם לא נעשה בר מצוה הוא יכול לעלות לתורה ולקרוא  את המפטיר. אולם יש פוסקים הסבורים שבשבתות בהם קוראים את ארבע הפרשיות: 'זכור' 'פרה' 'שקלים' 'החודש', לא יעלה לתורה נער שעוד לא מלאו לא שלוש עשרה שנה.

 

זריקת סוכריות על חתן הבר מצוה

מנהג ישראל שלאחר שנער הבר מצוה עלה לתורה, הקהל זורק עליו סוכריות. המנהג התחיל משמחת חתן וכלה, שהיו משליכים עליהם מיני מתיקה בחתונה. המנהג התרחב גם לשבת שלפני החתונה, שהחתן היה עולה לתורה בבית הכנסת. לאחר מכן הרחיבו את המנהג לעליה לתורה של נער הבר מצוה. מנהג זה הוא מנהג של שמחה ובקהילות רבות מקפידים עליו.

 

ברכת שהחיינו שעולה לתורה בפעם הראשונה

בקהילות רבות נפוץ מנהג שנער הבר מצוה מברך ברכת שהחיינו על בגד חדש ומכוון בברכה על החידוש שבקיום מצות עליה לתורה.

 

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80