כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

מסורת העלייה למירון

מסורת העלייה למירון

בכל דור ודור, בעת שעם ישראל היה בצרה, ידעו כולם שהכתובת היא קבר רבי שמעון בר יוחאי שבמירון. בכל הדורות בעת שאדם היה חולה, היו דואגים בני משפחתו לערוך עבורו מניין תפילה בציון הקדוש. בשנת תש"כ, אחד מצדיקי הדור הרב מבריסק חלה, וביקש שרבנים צדיקים יעלו לציון הקדוש של הרשב"י להעתיר עליו בתפילה. בימים שבהם הדרכים למירון היו משובשות, שערביי הסביבה הפריעו את עליית היהודים, שום מכשול לא עמד בפני העולים לציון הקדוש. חזקה עליהם הבטחתו של רשב"י הקדוש, שיכול אני לפטור את כל העולם כולו ממידת הדין.

ים של דמעות של נשים צדקניות נשפך כמים בציון הקודש לאורך הדורות, מאות אלפי פרקי תהילים שנקראו ברגש ובבכי. מיליוני בקשות ומשאלות של עם ישראל לאורך כל הדורות, שהתגשמו בזכות התפילה בציון.
אלפי ילדים שזכו לשם שמעון, בגלל שזכו לבוא לעולם, בזכות הדמעות והתפילות שהוריהם שפכו על הציון הקדוש.
רשב"י שומע את כל התפילות והבקשות. רשב"י האבא והאמא של עם ישראל, קשוב לכל המשאלות. רשב"י גילה את תורת הסוד וגילה לנו את הדרך להצלה פרטית והצלה כללית..

אין דבר יותר מועיל לישועה, מתפילה של 40 יום רצופים של בקשה ותפילה בציון הרשב"י

רוצים לזכות להשתתף בתיקון? למסירת שמות לחצו כאן

למסירת שמות לתיקון המסוגל לפתיחת שערי המזל בציון הקדוש לחצו כאן

 


העלייה למירון, וריקודים בחצר הרשב"י לפני 98 שנה

 

סיפורי צדיקים על ניסים גלויים בתפילות ותיקונים בציון הרשב"י הקדוש

הצדיקים הקדושים היו עולים להתפלל במירון ובזכות הרשב"י זכו לניסים וסגולות. בדף זה תוכלו לקרוא על הצדיקים הקדושים ועל הניסים הגדולים שקרו להם בזכות התפילות והתיקונים בציון הקדוש של הרשב"י.

 

מעלת התפילה בציון הקדוש וסגולת העליה לתפילה בציון הרשב"י

בספרים הקדושים (הר"ן בדרשות והאר"י הקדוש) הסבירו שהצדיקים הם המקום שבו שורה השכינה בעולם הזה. קדושה זו של הצדיקים נמשכת גם אחרי פטירתם. לכן כתבו שיש מעלה גדולה לתפילה בקברי הצדיקים שגופם הושפע בשפע האלוקי. על אחת וכמה הדבר אמור באור שבעת הימים הרשב"י ובנו רבי אלעזר שהתפילה בציון הקדוש שלהם מסוגלת יותר ורצויה יותר.
לצפייה בתפילה בציון הקדוש לחצו כאן

 

רבינו עובדיה מברטנורא: חולים התרפאו עקרות נפקדו בזכות נר התמיד אצל הרשב"י

הראשון שכתב על המסע שעשה למירון, הוא מחבר הפירוש הגדול על המשנה, רבינו עובדיה מברטנורא (1440-1515) שזכה לעלות לציון הקדוש ביום ל"ג בעומר שנת ה' אלפים רמ"ט וכך כתב: 'בי"ח באייר באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות, מלבד מה שמדליקים עליה נר תמיד…שהרבה עקרות נפקדו וחולים נרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא'

להדלקת נר הישועה בציון הקדוש לחצו כאן

 

 

הגילויים שהתגלו לחבורה הקדושה של צדיקי צפת בעת עלותם לציון הקדוש

רבי משה קורדובו מספר באיגרת על עלייתו ביחד עם הבית יוסף וחבורת הצדיקים הקדושים של צפת לציון הקדוש של הרשב"י בשנת ה' אלפים ש"ח רבי משה קורדובו מתאר את התפילה שהתפלל במקום ולאחריה את הגילויים הגדולים שהתגלו לו 'פתחתי בפרשת זכור ואמרתי כי הנה רבי שמעון הוא גבורה כמו שפרש בזוהר בכמה מקומות ורבי אלעזר הוא ודאי מצד החסד שכן בשמו אל שהוא חסד וראיתי להכריע ביניהם בדברי תורה שהיא מידת תפארת. ואף על פי שאינו ראוי שהם יתעטרו בי מפני רע מעללי, עם כל זאת יתעטרו על ידי בדברי תורה שאינם מקבלים טומאה ואינם מטמאים על ידי חס ושלום'.

 

מה גילה המלאך המגיד לבית יוסף לאחר שעלה לציון הקדוש במירון?

מרן הבית יוסף עלה לציון הקדוש של הרשב"י לחגוג את חג הסוכות בשמחה גדולה ביחד עם בני החבורה. לאחר תפילת הלל הקיפו הבית יוסף וחבורתו את הציון הקדוש של הרשב"י ושל בנו רבי אלעזר. לאחר התפילה למד בחדווה ובעזוז את הזוהר הקדוש לימי חג הסוכות. במהלך החג ירדו גשמים והצטער הבית יוסף שכן במשנה המשילו את הגשמים בחג הסוכות לעבד שמכין כוס לרבו והוא שופך עליו מים.
במגיד מישרים שחיבר הבית יוסף, הוא מספר על המגיד-המלאך שהיה מתגלה אליו מעת לעת ומשתף אותו בגילויים בשמים. בשבת חול המועד סוכות התגלה המגיד לבית יוסף וניחם אותו: 'השם עמך…וזה שירדו גשמים לא היה כדוגמת שפך קיתון על פניו, כלומר דבר שלילי אלא, אדרבא נתקבלו דבריכם. רבי שמעון בר יוחאי ובנו שמחו לקראתכם בקראכם זוהר על מערתם ובכפר הסמוך להם. אלא כיון שהקפתם את ציון רבי אלעזר בארבעת המינים שבאים לרצות (כלומר לכפר על החטאים המעכבים את הגשמים) נתעוררו המים ובאו.
והוסיף המגיד: 'ואילו הייתם מקיפים פעם נוספת, היו רוב גשמים באים לעולם כמו בימי חוני המעגל. (שעליו מסופר שביקש גשמים וירדו בלי סוף עד שכמעט החריבו את ארץ ישראל בשיטפון) משום כך באו גשמי ברכה רצופים, כדי שלא תקיפו יותר עליהם'.
והמגיד העביר מסר מיוחד לבית יוסף: 'וכלל זה יהיה בידיכם, כל זמן שהעולם יהיה צריך לגשמים ביותר תלכו ותקיפו הצדיקים הנזכרים (רשב"י ובנו רבי אלעזר) ותענו ועל כל צרה שלא תבוא על הציבור, תעשו שבע הקפות ותענו'.
ולבסוף הבטיח לו המגיד הבטחה גדולה: 'ובכן תדע, כי הם הצדיקים שמחים מאוד בקרותכם זוהר על מערתם או בכפר הסמוך להם ואם תתמידו לקרות כן, יגלו לכם רזין עליאין שכולם נמצאים בזוהר רק בני אדם אינם מבחינים בהם ורק על ידי לימוד הזוהר הקדוש בציון הרשב"י זוכים לגלות בתוך הזוהר את אותם הסודות'.

למסירת שמות לתיקון שבע הקפות לחצו כאן

 

 

האר"י הקדוש מגלה לתלמידיו שהם שורש נשמת תלמידי הרשב"י

האר"י הקדוש רבי יצחק לוריא היה ממחדשי העלייה לציון הרשב"י ועמד על כך שיעלו לציון למרות שהיו בקרב צדיקי צפת שדרשו למנוע את העלייה בחלק מהשנים בל"ג בעומר. על הארי הקדוש אמר תלמידו רבי חיים ויטאל שהיה בחינת רשב"י בדורו וכמו רשב"י שגילה את הזוהר, האר"י גילה את סודות תורת הקבלה לתלמידיו וגילה להם כי הם שורש נשמתו של תלמידי רשב"י. פעם אחת הלכו האר"י ובני חבורתו למירון ובעת לכתם בדרך אמר להם האר"י הקדוש: חברי במקום הזה ישב רבי שמעון בר יוחאי עם החברים לסדר את האידרא רבא ועדיין רישומו של האור נשאר במקום הזה. כנודע, שאפילו בהסתלק האור, תמיד נשאר רישומו באותו מקום'.
ואז האר"י התיישב במקום שבו ישב רשב"י והושיב את תלמידו הגדול רבי חיים ויטאל במקום שלדבריו ישב רבי אלעזר ואת רבי יונתן תלמידו במקום שבו ישב רבי אבא תלמידו של הרשב"י וכן באותו אופן הושיב עוד ועוד תלמידים לפי שורש נשמתם בנשמת תלמידי הרשב"י.
פתח האר"י וגילה להם סודות קבלה גדולים על פי תורת הרשב"י ואש גדולה סובבה את התלמידים בעת שגילה להם את הרזים הגדולים הסודות הנעלמים שורש הבריאה והשתלשלות מעשי המרכבה: דעו לכם' אמר האר"י לתלמידיו: שהאש הסובבת אותנו ועומדים פה הרשב"י ונשמות כל הצדיקים והתנאים ומלאכי השרת שבאו לשמוע את תורת האמת ואילו הייתה לכם ראיה נכונה הייתם רואים גדודים של מלאכי השרת, אלא שלא ניתנה לכם רשות לראות ורק אני יכול לראות' אמר האר"י.

למסע בעקבות הקבלה מקבר האר"י ועד מירון לחצו כאן

להרשמה לקורס לימודי קבלה לחצו כאן

 

הצדיק הנסתר שזכה לרקוד ביחידות עם הרשב"י

רבי אליעזר אזכרי בעל ספר 'החרדים' חי ופעל בצפת בדורו של האר"י הקדוש. רבי אלעזר אזכרי היה צדיק נסתר והסתיר את גדלותו. מעת לעת היה עולה לציון הרשב"י לשפוך שיח ביחד עם חבריו הצדיקים. בספרו הוא מטהר את עלייתם והבכי ששפכו בציון: 'שם ישבנו גם בכינו, צעקנו במרירות ליבינו ויתכו כמים שאגותינו, בראותנו איך רשב"י וחבריו בדורותם היו מצטערים ואוננים ובוכים על רוב פשעינו ואום הצדיקים לא היה גרמא בנזיקין (כלומר לא היו אפילו גורמים באופן עקיף לחטא חלילה). קל וחומר לנו, שאנחנו הגורמים שיש לנו לבכות ולהצטער בכפלים'.
פעם אחת בהילולת ל"ג בעומר עלה האר"י הקדוש ותלמידיו לציון הקדוש והיו רוקדים ושרים לכבוד ההילולא. רבי אליעזר אזכרי שהיה מסתיר את עצמו, לבש בגדים פשוטים ולא הצטרף לריקוד של בני החבורה הקדושה. לפתע פתאום עזב האר"י את תלמידיו הקדושים ופנה לרקוד ריקוד יחיד, עם רבי אליעזר אזכרי. התלמידים המופתעים המתינו להסבר מרבם על הריקוד עם מי שהיה נדמה בעיניהם כאדם פשוט. לאחר סיום הריקוד שאלו התלמידים את רבם האם הזה לכבודו לרקוד עם אדם פשוט? השיב להם האר"י: 'הלא אם התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי רקד עמו ביחידות ואני הצעיר לא יהיה לי לכבוד לרקוד עימו?' בזה גילה להם האר"י שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו נמצא בהילולא שלו והצדיקים הגדולים כמו רבי אלעזר אזכרי זוכים לרקוד עמו ביחידות.

 

 

רשב"י במסר לצדיק שהיה משורש נשמת ירמיהו הנביא: בל"ג בעומר אסור לבכות על החורבן

תלמיד מיוחד היה לאר"י הקדוש ושמו רבי אברהם ברוכים, התלמיד הזה היה מצטער צער רב על החורבן. רבו אמר עליו כי שורש מנשמת ירמיהו הנביא, שניבא את חורבנות ירושלים. בכל יום היה רבי אברהם אומר בתפילת שמונה עשרה את התוספת המיוחדת שמוספים בתפילת מנחה של תשעה באב: נחם ד' אלוקינו את אבלי ציון וכו. בל"ג בעומר עלה רבי אברהם לציון הקדוש של הרשב"י במירון וכמנהגו בתפילה הוסיף את תפילת נחם למרות שהיה זה יום שמחתו של רשב"י. לאחר התפילה ניגש אליו רבו האר"י הקדוש ואמר לו: דע לך שראיתי עכשיו את רשב"י מעל קברו ואמר לי, למה אמר אברהם הלוי את תפילת נחם ביום שמחתנו? לכן יהיה בנחמה בקרוב כלומר שיצטרך לקבל ניחומים. לא עבר יותר מחודש ומת אחד מבניו של רבי אברהם וישב שבעה וקיבל תנחומים. מעשה זה בא ללמדנו כמה חובה עלינו לשמוח בשמחה הגדולה של יום ל"ג בעומר בפרט לאלו העולים לציון הקדוש שצריכים להיות בשמחה גדולה.

לצפייה בתמונות של שמחת ההילולא בל"ג בעומר במירון לחצו כאן

 

השל"ה הקדוש: בזכות לימוד הזוהר ביראה בציון הרשב"י זוכים לניסים

השל"ה הקדוש רבי ישעיהו הלוי הורביץ, ערך בשנת ה' אלפים שפ"ח את המסע שלו לארץ ישראל. במהלך המסע עלה השל"ה הקדוש לציון הרשב"י במירון. באיגרת ששלח לבני משפחתו ותלמידיו השל"ה מתאר באופן מרטיט את העלייה לציון הקדוש: 'על קבר רבי שמעון בר יוחאי לומדים הזוהר באימה וביראה ובדבקות גדולה. כי כמה ניסים אירעו שם וצריכים ללמוד הזוהר באימה וביראה ואחר כך לשמח הלב בשמחה רוחנית ולא שום אבלות ועצבות, כי לא באלה חפץ רשב"י, והוא בדוק ומנוסה, ואחר כך נודרים נדרים ונדבות ומתפללים תפילה'.

לצפייה בהיכל הזוהר לחצו כאן

 

האור החיים הקדוש צעק בכניסתו לציון: איך אני השפל נכנס למקום אש להבה?

קבלה היא בידיהם של זקני צפת, שהאור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, עשה את כל הדרך מצפת למירון בל"ג בעומר שהוא רכוב על החמור. עם הגיעו סמוך למירון ירד מעל החמור והיה הולך על ידיו ורגליו וצועק בקול: 'איך אני השפל נכנס למקום אש להבת שלהבת? קדשא בריך הוא וכל פמליא של מעלה כאן וכל נשמות הצדיקים כאן' ובזמן שהגיע להילולא לציון הקדוש היו פניו מאירות בשמחה עצומה, שכן זה יום שמחתו של הרשב"י ובמקומו ראוי לשמוח.

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80