כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי

רבי אלעזר בן רבי שמעון זכה להיטמן במערה ביחד עם אביו 

רבי אלעזר ברבי שמעון, זכה להיטמן במערה לצד אביו הגדול הרשב"י. התלמוד במסכת בבא מציעא  דף פ"ד ע"ב מספר כי בערב יום הכיפורים כאשר תושבי מירון הביאו לקבורה את רבי אלעזר למערה שבו היה קבור אביו הרשב"י, הם ראו נחש בפתח המערה. אמרו לו תושבי מירון 'נחש נחש פתח פיך ויכנס בן אצל האב' מיד סר הנחש מן הדרך ונתן להם להכניס את מיטתו של הצדיק. במקום אחר נאמר בתלמוד כי בשעת פטירתו של בנו של רבי אלעזר, רבי יוסי, ביקשו להביאו לקבורה במירון. שוב פגשו את הנחש עומד על הפתח וביקשו ממנו שיפתח את הדרך אך הפעם הוא סירב. התלמוד אומר שיצאה בת קול ואמרה: 'לא מפני שזה (רבי אלעזר ורשב"י) גדול מזה (רבי יוסי) אלא מפני שזה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערה'. כלומר הזכות להיקבר במקום המיוחד במערה במירון. 

 

 

נבחר על ידי המלכות לתפוס גנבים 

חייו של רבי אלעזר ברבי שמעון היו גדושים באירועים מופלאים. לאחר שיצא מן המערה המשיך ללמוד תורה מאביו הרשב"י. התלמוד במסכת בבא מציעא דף פ"ד ע"ב מספר שלאחר פטירת הרשב"י פגש יום אחד רבי אלעזר את הממונה מטעם המלכות הרומית על תפיסת הגנבים. הוא שאל אותו איך אתה יודע מי הוא גנב ומי הוא לא? הלא הגנבים מסתתרים ומתחבאים! הממונה לא ידע להשיב ורבי אלעזר המשיך להקשות שמא אתה תופס אנשים כשרים ומכניס אותם לכלא ואת הגנבים אתה משאיר בחוץ? רבי אלעזר נתן לו עצת זהב. ללכת להסתובב בבתי מרזח ולעקוב אחרי השותים בשעות הבוקר. אם הוא יבחין באחד מהם שמנמנם הוא יתחיל לעקוב אחריו. אם יתברר לו שהוא תלמיד חכם יבין שהוא היה ער בלילה לצורך לימודו וכן נתן דוגמאות נוספות להסברים אפשריים לעייפות. אבל אם לא ימצא הסבר סביר לעייפות יבין שמדובר בגנב ויתחיל לעקוב אחריו עד לתפיסתו. הממונה העביר את העצה לממונים עליו ומרוב התלהבות הציעו לרבי אלעזר לשמש בעצמו כממונה לתפיסת גנבים. רבי אלעזר הסכים. אולם לא כל חכמי ישראל הייתה דעתם נוחה מכך. רבי יהושע בן קרחה כינה את רבי אלעזר בכינוי הגנאי החריף 'חומץ בן יין'. רבי אלעזר היה סבור לעומתו שיש צורך לנקות את כרם ישראל מפושעים. 

 

 

זכה לגילוי אליהו הנביא 

יום אחד אליהו הנביא פגש את רבי אלעזר ואמר לו 'עד מתי אתה מכלה את כרם ישראל' בדבריו אלו רמז לו שהגיעה השעה להפסיק לעזור לשלטונות. התלמוד מספר שרבי אלעזר עשה מספר ניסיונות כדי לבדוק האם בשמים סבורים שנפל פגם במעשיו בעת שעזר לשלטונות הרומיים. למרות שהניסיונות הראו לו שפעל כראוי לא היה שלם רבי אלעזר עם מעשיו וקיבל על עצמו ייסורים נוראים. בערב היה מבקש מהייסורים שיבואו ובבוקר היה מבקש מהם שילכו כדי שלא לגרום לו ביטול תורה. הטיפול בייסורים שלו עלה לו הון רב. אשתו שהגיעה מבית עשירים ומכספו של אביה היו מתפרנסים, שמעה אותו יום אחד מבקש את הייסורים לבוא אמרה לו: אתה מכלה את הכסף שלנו בבקשת הייסורים שלך, שכן התרופות עולות לנו הון רב. במר ייאושה עזבה אשתו את הבית. לאחר זמן הגיעו הבת בשליחות אימא לראות מה שלום רבי אלעזר וגילתה שיש לו עשירות גם בלי הכסף של האם. שבה האם לבית ועזרה לרבי אלעזר עד שהחלים. שהחלים בא לבית המדרש והפתיע את כל החכמים בפסיקת הלכה בדיני טהרה. החכמים שחששו שמא הייסורים השכיחו ממנו את דברי התורה, הביעו פקפוק בפסיקה. נתן להם רבי אלעזר מופת שאם ייוולדו ילדים זכרים יהיה זה אות שצדק בפסק ההלכה שלו וכך היה.

 

גופו הקדוש לא הרקיב 

כאשר הגיעה עת פטירתו של רבי אלעזר מן העולם, הביע חשש שחכמים שכעסו על שיתוף הפעולה שלו עם המלכות הרומית, לא ינהגו בו כמו שצריך ולא יביאו אותו לקבורה במערת אביו. ציווה רבי אלעזר את אשתו שתסתיר את דבר פטירתו ותשאיר את גופו הקדוש בעליית הגג. רבי אלעזר הבטיח לה שגופו הקדוש לא יסריח. לאחר פטירתו קיימה אשתו את צוואתו הקדושה והשכיבה את גופו של הצדיק על מיטה בעליית הגג. יום אחד הבחינה בתולעת היוצאת מאוזן הצדיק והחלה לחשוש שהבטחתו לא תתקיים. רבי אלעזר התגלה לו בחלום ואמר לו שלא תדאג וזה רק עונש מקומי על כך ששמע אנשים מזלזלים בתלמידי חכמים ולא העיר להם. 

ממידה רעה נלמד למידה טובה, אם מי ששמע זלזול בתלמידי חכמים נענש, מי ששומע ומאזין וקורא סיפורים על הצדיקים הגדולים זוכה לשכר פי כמה, שכן מידה טובה מרובה. 

 

רשב"י מבקש מהחכמים להביא את בנו לקבורה במירון 

התלמוד מספר, כי באחד הימים נודע הדבר שגופתו של הצדיק רבי אלעזר נמצאת בבית ולא הובאה לקבורה. לפי אחד הגרסאות רשב"י נגלה בחלום לחכמים ואמר להם 'פרידה טובה יש לי ביניכם הביאו אותה אצלי'. חכמים הבינו שהכוונה לבנו רבי אלעזר שהוא רוצה שיקבר יחד אתו במערה במירון. בני היישוב עכברה שם התגורר רבי אלעזר לא רצו שיעבירו את הצדיק לקבורה במירון, לאחר שנוכחו שכל אותם השנים חיה רעה לא פגעה בבני היישוב. בערב יום כיפור שהיו עסוקים בהכנות ליום הגדול והנורא הצליחו חכמים להביא את רבי אלעזר לקבורה במירון וכפי שנכתב הנחש ששכן שם אפשר לחכמים להיכנס. 

מקום מנוחתו של רבי אלעזר הוא בחדר הפנימי של הציון הקדוש במירון. זכה רבי אלעזר שהנשים שדמעתן מצויה שופכות שיח בנקודה שבה נטמן שהיא צמודה לעזרת נשים.

 

 

התפילה על ציון רבי אלעזר נודעה כסגולה לזרע של קיימא ולרפואה 

לשליחת שמות לתפילה (whatsapp) בציון רבי אלעזר בנו של רבי שמעון לחצו כאן
להזכרת שמות בציון רבי אלעזר בנו של רבי שמעון לחצו כאן

 

שבחי רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי

 

א. גבורתו של רבי אלעזר 

פעם אחת הגיעו קבוצה של אנשים רכובים על חמורים לעירו של רבי אלעזר. ראו אותו יושב ליד התנור ואמו אופה עבורו כמות עצומה של לחם והיה אוכל אותה בלי הפסקה כלל. האנשים שהמראה היה זר להם ולא ידעו כי בשל גבורתו העצומה הוא זקוק לאוכל, התלחשו 'שמא יש נחש בבטנו של אדם זה שגורם לו לאכול כל כך הרבה'. שמע רבי אלעזר את דבריהם והתרגז, לקח את החמורים שלהם והעלה אותם לגג. האנשים המתוסכלים שלא היו מסוגלים להוריד את החמורים מהגג, פנו לאביו רשב"י וביקשו את עזרתו. אמר להם רשב"י לכו תפייסו את רבי אלעזר. ביקשו את סליחתו וסלח להם. מיד הלך לגג והוריד את כל החמורים בבת אחת. וההורדה הייתה גבורה גדולה יותר מהעלייה, שכן בעלייה הוא העלה את החמורים אחד אחד ובירידה הוריד אותם בבת אחת.

 

ב. גיבור וגדול היה רבי אלעזר והיה לו צורך באוכל רב

מעשה נוסף המלמד אותנו כי בשל גודלו וכוחו הרב של רבי אלעזר היה לו צורך באוכל רב אולם היה מקפיד לאוכלו על פי הכללים שלמד מאביו רשב"י: מעשה שבא רבי אלעזר לחמיו רבי יוסי בן לוקניא שהיה עשיר מופלג. והיה חמיו מכין לו סעודה גדולה שכללה שור שלם ותנור מלא במאפים. פתח לו חמיו קנקן של יין והיה מוזג לו כוס אחרי כוס והיה רבי אלעזר שותה אותה בבת אחת. שאל אותו חמיו 'האם אביך לא לימד אותך שיש לשתות את הכוס במספר פעמים ולא בבת אחת?' השיב לו רבי אלעזר: 'אבי לימד אותי שאם הכוס מלאה ביין חי שותים אותה בבת אחת, אם היה מזוגה במים שותים בשתי לגימות ואם היא חמה שותים בשלושה לגימות'. אבל אמר רבי אלעזר כל זה לא בכוס הקטנה שהבאת לי, לא ביין המשובח שמזגת שהוא קל ולא בגודל גוף שיש לי.

ג. סיפור נוסף על הגבורה של רבי אלעזר

רבי אלעזר התמנה על ידי המלכות להיות המוציא להורג של אנשים שהיו חייבים מיתה. יום אחד פגש אותו רבי יהושע בן קרחה וקרא לעברו 'חומץ בן יין'. שאל אותו רבי אלעזר 'למה אתה קורא לי כך? הלא אני סילקתי מהכרם את הקוצים, כלומר מסרתי להריגה את הרשעים שהיו חייבים מיתה!'. וחוץ מזה לא יכולתי להתחמק מצו המלך שציווה עלי למסור לו את אותם רשעים. השיב לו רבי יהושע בן קרחה: ראשית זה לא תפקידך להוציא את הקוצים מן הכרם זה תפקידו של בעל הכרם כלומר של הקב"ה. באשר לטענה שהיית חייב למלא את צו המלך, יכולת לברוח לעיר רחוקה ששם המלך לא שולט.

 

ד. הניסים הגדולים שנעשו לבני ישראל במדבר

רבי אלעזר שאל פעם את חמיו רבי יוסי בן לוקינא: מה הפירוש בפסוק שנאמר על בני ישראל במדבר 'שמלתך לא בלתה מעליך'. איך אפשר בדרך הטבע שבגדים לא מתבלים במשך 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר? ואם תאמר שנשאו איתם כלי אריגה לא יתכן שהיה להם זמן בעודם מטלטלים בדרך לתפור בגדים. השיב לו חמיו: מלבושי כבוד שהלבישו אותם מלאכי השרת הם שימשו להם כבגדים ולכן לא התבלו. שאל אותו רבי אלעזר: אבל הם גדלו והשתנו במידת הבגדים? השיב לו: היה נס והבגדים היו כמו החילזון שהבית שלו גדל ביחד אתו. שאל אותו רבי אלעזר מי היה מכבס את הבגדים? השיב לו שענני הכבוד היו מכבסים. ואפילו שהעננים היו מאש הבגדים היו עשויים מחומר מיוחד שלא נשרף ורק הלכלוך היה נשרף. ומה עם ריח הזיעה? שאל. השיב לו חמיו: שהיו מחככים הבגדים בעשב שהצמיחה בארה של מרים והיה עושה ריח טוב כמו שנאמר בשיר השירים: 'וריח שלמותיך כריח לבנון'.

 

ה. העמל העצום של רבי אלעזר בתורה הקדושה

רבי אלעזר החל יום אחד לעבוד כסבל והיה נושא משאות כבדים על כתפו. יום אחד התחפש אליהו הנביא לזקן והגיע לרבי אלעזר וביקש ממנו שיעזור לו בהכנת בהמה למשא. אמר רבי אלעזר לסובבים שם: הזקן הזה מצחק בי ומבקש ממני שאכין עבורו בהמה למשא, הלא גיבור אני ואני יכול להרכיב אותו על גבי עד סוף העולם.  אמר רבי אלעזר לזקן: אני ארכיב אותך ואת המשא הקל שאתה נושא אתך על גבי ולא תצטרך לבהמה. החל רבי אלעזר נושא את הזקן שלא היה אחר מאשר אליהו הנביא על גבו בהרים ובגבעות. לאחר זמן הכביד הזקן על רבי אלעזר שאמר לו או שאתה מקל את עצמך, או שאני משליך אותך מעל גבי. אמר לו הזקן: רוצה אתה לנוח? אמר לו 'כן'. הביא אותו אליהו הנביא אל מקום אחד שהיה מוצל ונתן לו לאכול ולשתות. לאחר שרבי אלעזר נח. אמר לו אליהו כל הסבל הוא בגלל שבחרת להיות סבל, היה לך לעסוק באומנות של אבותיך וללמוד תורה. שאל אותו רבי אלעזר האם תוכל ללמד אותי? השיב לו אליהו הנביא כן. והיה אליהו הנביא מלמד אותו תורה במשך שלושה עשרה שנה. ולאחר מספר שנות לימוד לא היה יכול רבי אלעזר לשאת אפילו את מעילו מרוב שהיה חלש מיגיעה בתורה הקדושה וזאת למרות שקודם לכן היה גיבור גדול.

 

 

ו. מעשה בעוד גיבור גדול שהחל ללמוד תורה ונחלש

אגב המעשה ברבי אלעזר שלמד תורה ונחלש, מספר הפסיקתא סיפור נוסף על אדם שקיבל על עצמו עול תורה ושיקע את עצמו בלימוד התורה ונחלש: לרבן גמליאל היה עובד בבית שהיה מוליך בבת אחת כמות עצומה של קמח לאופה. אמר לו רבן גמליאל אם יש לך כוח כל כך גדול עליך לנצל אותו ללימוד התורה! נכנסו הדברים לליבו של העובד וקיבל על עצמו לעסוק בתורה. לאחר מספר שנים שהיה לומד תורה לא הצליח לסחוב אפילו קילו קמח ויש אומרים שעד כדי כך הוא נחלש שהוא לא הצליח לסחוב אפילו את הבגד שלו.

 

ז. ימיו האחרונים של רבי אלעזר

בעת שחלה רבי אלעזר את חוליו האחרון, הוא שכב על מיטתו וזרועו התגלתה. אשתו ראתה אותו וצחקה ובכתה. אמר לה רבי אלעזר אני יודע למה את צוחקת ובוכה. צחקת כי אמרת לעצמך אשרי בעולם הזה שדבקתי בגוף של הצדיק ובכית בגלל המחשבה שהגוף הזה עוד מעט יהפוך להיות רימה ותולעה בקבר. אומנם את צודקת שבקרוב אני אסתלק מן העולם, אבל תדעי לך שלא תשלוט בגופי רימה ותולעה. רק תולעת אחת תצא מאחורי האוזניים שלי וזה עונש על כך שפעם אחת הייתי בבית הכנסת ונכנס אדם אחד וגידף את הצדיקים והיה לי כוח בידי למחות בו ולא מחיתי.

 

ח. הבקשה של רשב"י מתושבי מירון להביא את רבי אלעזר לקבורה אצלו במערה

לאחר שנפטר רבי אלעזר שמו את הארון שלו ביישוב גוש חלב.  לילה אחרי לילה היה רשב"י התגלה לתושבי מירון הסמוכה בחלום ואמר להם: עין ימין אחת הייתה לי ולמה אתם לא מביאים אותה אצלי? הבינו אנשי מירון את המסר שרבי שמעון רוצה שבנו יקבר במירון. הלכו בני מירון לכיוון גוש חלב וביקשו להביא את רבי אלעזר לקבורה במירון. את פניהם קידמו בני גוש חלב במקלות וחניתות ומנעו מהם להעביר את ארונו של רבי אלעזר מגוש חלב, בגלל שכל הזמן שהיה רבי אלעזר קבור בגוש חלב לא הייתה חיה רעה תוקפת את היישוב.  יום אחד בערב יום כיפור אמרו תושבי מירון לעצמם: זה הזמן שבו תושבי גוש חלב עסוקים בהכנות ליום כיפור ואפשר להביא את רבי אלעזר לקבורה. יצאו אנשי מירון לדרכם לכיוון גוש חלב וראו שני נחשים של אש שהלכו לפניהם אמרו: סימן הדבר שמשמים מסכימים שהגיעה השעה להעביר את רבי אלעזר לציון במירון. שהגיעו למערה שבה היה קבור רבי אלעזר בגוש חלב, נעמדו שני הנחשים מחוץ למערה. אמרו תושבי מירון איך נוכל לזהות את רבי אלעזר בתוך מערת הקבורה שהיו קבורים בה עוד אנשים? אמרו אשתו היא תזהה אותו. אמרה אשתו יש לי סימן שעל פיו אוכל לזהות אותו. נכנסה אל המערה והבחינה בתולעת שיוצאת לו מאחורי האוזן. ביקשה אשתו להרוג את התולעת יצאה בת קול ואמרה: הניחו לבעל החוב (לתולעת) לגבות את חובה (ששמע בגנות החכמים ולא הגיב). הוציאה אשתו את הארון שלו והביאו בני מירון את רבי אלעזר לקבורה בציון אביו במירון. לאחר שהביאו את רבי אלעזר לקבורה שוב לא היה רשב"י מתגלה בחלום לבני מירון והבינו כולם שכוונת החלום הייתה להביא את רבי אלעזר לקבורה בציון הקדוש במירון.

לתפילות בציון רבי אלעזר במירון לחצו כאן

 

 

ט. רבי אלעזר היה גדול בתורה יותר מרבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא מחבר המשנה רבינו הקדוש היה גדול הדור בתורה ולמרות גדלותו העצומה בתורה, כל פעם שהיה רבי אלעזר נכנס לבית המדרש היו פניו של רבי נעשות חיוורות מחולשה מרוב הקושיות שהיה מקשה עליו רבי אלעזר. שהיה רבי מספר את צערו לפני אביו רבי שמעון בן גמליאל הנשיא, על כך שכל פעם רבי אלעזר מצליח לביישו בבית המדרש שהוא מראה את כוחו הגדול בתורה, היא אביו משיב לו בענווה: זה-רבי אלעזר הוא ארי בן ארי כלומר בנו של ארי רשב"י. אתה ארי אבל בן של שועל. כלומר שאביך לא בדרגה של רשב"י ולכן בנו רבי אלעזר עולה עליך בתורה.

 

י. מדוע סירבה אשתו של רבי אלעזר להתחתן לאחר פטירתו עם רבי

לאחר פטירתו של רבי אלעזר ובגלל שידע עד כמה גדול בתורה היה, ביקש רבי להתחתן עם אלמנתו של רבי אלעזר. שלח לה רבי שליח השיבה אלמנתו של רבי אלעזר לשליח: כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול? כלומר איך אתה רוצה לקחת לאישה מישהי שהייתה אשתו של צדיק כלומר קודש שאתה ביחס אליו אתה חול. רבי מאוד נפגע מהתשובה ושאל מה היה עושה רבי אלעזר שאני לא עשיתי ובגללו את אומרת שהוא הרבה יותר חשוב ממני? השיבה האלמנה: שהיה מסיים רבי אלעזר ללמוד היה מבקש: כל הייסורים שהיו אמורים לבוא על ישראל שיבואו עלי! ושהיה מגיע הבוקר והגיעה השעה לעסוק בתורה היה אומר לייסורים שובו כל אחד מכם לבעליו הראשון. היות שאתה לא מקבל על עצמך את כל הייסורים של עם ישראל אתה פחות חשוב ממנו. קיבל על עצמו רבי את כל הייסורים של עם ישראל ובאו עליו הייסורים אולם שביקש שייסרו ממנו הייסורים כדי שיכול לעסוק בתורה לא הפסיקו הייסורים והיה רבי סובל במשך שלוש עשרה שנה מכאבי שניים חזקים. אולם גם לאחר שקיבל על עצמו ייסורים עדיין לא הסכימה אלמנתו של רבי אלעזר להינשא אלו כי סברה שהוא עדיין לא בדרגה של בעלה ואמרה שמקובל בידה שמעלים בקודש ואין מורידים.

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80