השארת שמות לתפילה

הנס שלך קרוב מתמיד!

סיפורי ניסים מדהימים בזכות 'פדיון הנפש וספר הזוהר' של רשב"י הקדוש!

הנס של רחל בזכות רשב"י הקדוש! כנגד כל הסיכויים הלב חזר לפעול ונולד ילד בריא ושלם כזה נס לא פוגשים כל יום!

השארת שמות לתפילה

כדי שהמקובלים יתפללו על השם שמסרת בקבר הקדוש