השארת שמות לתפילה

הנס שלך קרוב מתמיד!

סיפורי ניסים מדהימים בזכות 'פדיון הנפש וספר הזוהר' של רשב"י הקדוש!

התפילות התקבלו

השארת שמות לתפילה

כדי שהמקובלים יתפללו על השם שמסרת בקבר הקדוש