השארת שמות לתפילה

הנס שלך קרוב מתמיד!

סיפורי ניסים מדהימים בזכות 'פדיון הנפש וספר הזוהר' של רשב"י הקדוש!

'מעמד הכפרות' במערת האידרא

השארת שמות לתפילה

כדי שהמקובלים יתפללו על השם שמסרת בקבר הקדוש