השארת שמות לתפילה

הנס שלך קרוב מתמיד!

סיפורי ניסים מדהימים בזכות 'פדיון הנפש וספר הזוהר' של רשב"י הקדוש!

חתונה מרגשת בזכות בית הרשב"י

השארת שמות לתפילה

כדי שהמקובלים יתפללו על השם שמסרת בקבר הקדוש