כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

ישיבת המקובלים "אור הרשב"י"

הישיבה היחידה בעולם
בה ממשיכים את מסורת הקבלה מזמן האר"י ז"ל

בכניסה ליישוב מירון, במעלה הדרך המובילה אל מרומי ההר הקדוש, בו טמון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, שוכנת ישיבת המקובלים אור הרשב"י, הישיבה היחדה בעולם בה ממשיכים את מסורת הקבלה מזמן האר"י ז"ל ומקובלי עליון בכל הדורות.
ישיבת המקובלים אור הרשב"י, ממשיכה את מסורת לימוד הקבלה, בכל הכללים שנהגו בכל הדורות. המקובלים הקדושים בקיאים בלימוד ספר הזוהר ותורת הקבלה, ומתפללים על פי כוונות הרש"ש הקדוש. סדר הלימוד בישיבה הם סדרים רצופים של לימוד הקבלה יומם ולילה ללא הפסקה. דגש מיוחד ניתן על לימוד בלילה, שהוא מסוגל מאוד להשפיע שפע ישועות על עם ישראל.
ישיבת המקובלים 'אור הרשב"י' במירון, נחשבת כיום כמרכז לימוד הקבלה הגדול ביותר בעולם, ומהווה את הסמכות הקבלית החשובה בעולם הקבלה. מכל העולם פונים לישיבת המקובלים, בכדי לקבל תשובות לשאלות המצריכות ידע בקבלה, כאשר בנוסף רבנים וצדיקים ידועים, מבקשים את הסיוע של חכמי הקבלה בישיבת אור הרשב"י, בעריכת תיקונים מסוגלים ובייעוץ על פי הקבלה.

מסורת לימוד הקבלה לישועת עם ישראל

מקובלי הישיבה שמו לעצמם למטרה, לקיים את צוואתו של רבי שמעון בר יוחאי ולפתוח את שערי הישועה של עם ישראל. הישיבה זוכה להיות אבן שואבת למקובלים רבים, שבחרו לקבוע בה את סדר לימודם. גדולי וצדיקי הדור מכל העדות והחוגים, משבחים ומפארים את הלימוד הקבלה בישיבה ואת הזכות הגדולה שיש לעם ישראל, שתלמידי חכמים וצדיקים לומדים את תורת הסוד, סמוך ונראה למקום הציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, שפתח והאיר לעולם את תורת הסוד בספר הזוהר.


רבני הישיבה לומדים בישיבה את ספר הזוהר, את ספרי הקבלה של האר"י הקדוש ורבי חיים ויטאל והרש"ש הקדוש ומקובלים רבים שגילו סודות גדולים לעם ישראל במשך מאות בשנים. מעת לעת נוהגים רבני הישיבה לערוך תיקונים נשגבים למען עם ישראל. כמו כן מפעם לפעם, קובעים רבני הישיבה את סדר לימודם, במערת האידרא שבה גילה רשב"י את סודות הזוהר ובה לימד האר"י הקדוש את תלמידיו את הסודות הנשגבים ביותר שקיבל מאליהו הנביא.

מסורת תיקוני הקודש בזמנים המסוגלים

מסורת היא בידי חכמי הקבלה, לערוך את תיקוני הקודש בזמנים המסוגלים, ולהשפיע שפע של רחמים על עם ישראל. בכל יום ויום, מקיימים המקובלים את התיקונים הנשגבים ביותר, עבור הזקוקים לישועה, ובכך פותחים את שערי הניסים גם במקרים קשים ביותר. 

תיקון חצות

תיקון חצות – בכל לילה, בשעת חצות, עורך המקובלים את 'תיקון חצות', מתפללים ומבכים על חורבן בית המקדש, ומבקשים מהקב"ה שיחוס על עמו ישראל ויגאל אותם מכל צרותם. את סדר התיקון סידר האר"י הקדוש והיא מסוגלת מאוד לפעול עבור צרת היחיד והרבים. לאחר התיקון מזכירים רבני הישיבה את שמות הזקוקים לישועה.

תיקון פדיון נפש לרש"ש הקדוש

הרש"ש הקדוש גילה את סוד 'פדיון הנפש' לתלמידיו, וזה עבר מדור לדור על ידי המקובלים. פדיון הנפש נערך על מטבע מיוחד, המסוגל להסיר הקליפות והחסימות ולהשרות רוח טהרה. רבני הישיבה עורכים מעת לעת את התיקון המסוגל של הרש"ש הקדוש, המסוגל לישועות גדולות ונשגבות ורבים רבים כבר נושעו בזכותו.

תיקון הסרת העין הרע

ידוע מחכמת הקבלה, ש'עין הרע' היא אחד מהגורמים המרכזיים להסרת מסכת ההגנה הרוחנית שיש לאדם, ואז יש רשות למזיקים השולטים בבריאה להזיק את האדם. בספר עבודת הקודש לחיד"א כתב לחש מיוחד להסרת עין הרע. גדולי המקובלים כתבו כי לא כל אדם זוכה להסרת עין הרע באומרו את הלחש, רק אם הוא יודע את סוד הכוונות והתפילות. רבני הישיבה עורכים מעת לעת תיקון להסרת עין הרע ופתיחת המזל.

תיקון שם האדם

הידעת, שלשם האדם יש כוח מיוחד באמצעותו ניתן לפעול עבורו ישועה עצומה? גדולי המקובלים גילו לנו את סוד תיקון שם האדם, המסוגל להשפיע על כל אחד ואחת להחזיר לעצמו את חיות שמו ואת האנרגיה הנכונה שתשנה את חייו. המקובלים כתבו קמיע קודש מיוחד עבור שם האדם על פי תורת הזוהר הקדוש, ויש בו כלים קבליים חזקים ומיוחדים כדי לתת פתרון לכל מצב אישי לו אתם זקוקים.

תיקון פיטום הקטורת בעת עלות השחר

גדולי המקובלים כתבו, כי מעלה גדולה לומר 'פיטום הקטורת' בעת העלות השחר. זכתה הישיבה הקדושה, שמידי בוקר בטרם עלות השחר, רבני הישיבה אומרים את סדר פיטום הקטורת, לרפואה, ישועה, הצלחה וישועת עם ישראל.

תיקון י"ג מידות הרחמים

בזמנים המסוגלים לישועה גדולה, ובימים שבהם יש חלילה גזירות על עם ישראל, עורכים רבני הישיבה את תיקון י"ג מידות של רחמים. סוד זה, ידוע עוד מימי משה רבינו ע"ה, שבורא עולם בעצמו גילה לו סוד זה, וחכמי הקבלה בדורנו הם היחידים היודעים לערוך את סדר התיקון המיוחד לישועה ורחמים עצומים.

תיקון ערב ראש חודש וזמנים המסוגלים

בערב ראש חודש, בחנוכה, בעשרת ימי תשובה, בחודש אלול, ובכל זמן המסוגל לכך, רבני הישיבה מתפללים למען עם ישראל ועורכים תיקונים מסוגלים בכוונות קודש לישועת עמו ישראל. בתיקונים אלו, מתעקשים המקובלים עבור כל שם ושם של הזקוקים לישועה.

מסורת בית הרשב"י

בית הרשב"י במירון, הוקם על פי צוואתו של רבי שמעון בר יוחאי, שביקש להקים ישיבה על קברו. דורות על גבי דורות, חלמו גדולי המקובלים להקים בית לרשב"י, שיהיה בית גדול לחכמת הקבלה, ובו יערכו את הדברים הנשגבים ביותר מכוח תורת הסוד והזוהר.
זכינו בשנים אלו, להתגשמות חזונם של מקובלי הדורות, בהקמת בית לרשב"י. בו עורכים המקובלים את הדברים הקדושים ביותר, למען עם ישראל וישועתו מכוחו של רשב"י הקדוש.
הבית הקדוש של רשב"י, אשר הוקם בסיוע של בני משפחת אור הרשב"י, נבנה במלאכת מחשבת על ידי גדולי המקובלים, ונעשו בו הדברים הנשגבים ביותר, המשפיעים שפע של רחמים עצומים על עם ישראל.

מערת האידרא

המקום שבו ישב רשב"י, וכתב את ספר הזוהר הקדוש. מכאן, יצאה בשורת הקבלה לעם ישראל. במקום זה, עורכים המקובלים בכל יום ויום את מעמד 'פדיון הנפש', ומזכירים כל שם ושם לישועה ורחמים עצומים.

היכל התהילים

היכל שהוקדש כל כולו לאמירת תהילים בכוונות קודש טהורות, במשמרות של תפילה ללא הפסקה, לחולל ניסים ולהרעיש עולמות. במקום זה, עורכים המקובלים בכל יום ויום מעמדות קודש מסוגלים, להרבות בתפילות ובתחנונים.

היכל אור העולם

המקום בו יושבים סופרי הקבלה וכותבים עבורכם על גבי קלף את ספר הזוהר הקדוש בכוונות קודש, ומכאן יוצא האור של רבי שמעון בר יוחאי לכל העולם כולו. כאן מעוררים סופרי הקבלה את ההבטחה, ומפיצים את אורו של רשב"י לכל העולם. אודות לסגולתו של ספר הזוהר הקדוש, רבים הם המבקשים שיכתבו עבורם אות בספר הזוהר כסגולה לניסים גלויים, לבטל ולשבר דינים וקטרוגים רעים מכל אחד ואחת.

היכל הזוהר הקדוש

המקום הקדוש שבו יושבים המקובלים ולומדים את תורת הקבלה ללא הפסקה לישועת בני משפחת אור הרשב"י. כאן הוגים המקובלים בלימוד ספר הזוהר הקדוש ובתורת הסוד בשעת חצות הלילה, ועורכים את המעמדות הנשגבים בכל יום ויום.

מקווה טהרה

בבית הרשב"י הוקם מקווה טהרה המפואר ביותר בעולם כולו, מקווה הטהרה משמש את חכמי ומקובלי הישיבה לטהר עצמם לכבודו של רשב"י הקדוש, ועל ידי כך משפיעים עליכם שפע של טהרה לביטול דינים וקטרוגים.

גג ההדלקה

על גג בית הרשב"י, הוקם מתחם הדלקה מיוחד במינו, בצמוד לכיפה הכחולה המעטרת את הבניין. כאן עומדים המקובלים למענכם בעיצומו של יום ההילולא ביום ל"ג בעומר מדי שנה בשנה, ועורכים את מעמד ההדלקה לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

מסורת ל"ג בעומר

יום ל"ג בעומר – יום ההילולא של רשב"י – הוא היום המסוגל ביותר לפעול לישועה בקבר רבי שמעון בר יוחאי. בישיבת המקובלים במירון עורכים מדי שנה בשנה, את התיקונים המסוגלים ביותר ביום ההילולא של רשב"י, ומאפשרים לרבבות עמך בית ישראל, לקבל מהשפע הגדול של היום המסוגל.

בכל שנה ושנה, נערכת ישיבת המקובלים אור הרשב"י מבעוד מועד ליום ההילולא, ומקימה מתחמי ענק לתורה ותפילה ולהכנסת אורחים, ומקיימת ביום ההילולא תיקונים נשגבים ביותר מכוח הקבלה, ורבבות זכו להיוושע בדבר ישועה ורחמים מכוח היום הקדוש. 

מסורת נר הרשב"י הקדוש

מעל קברו של רשב"י, דולק נר. כבר למעלה מ-450 שנה, עוד מימי האר"י ז"ל, דולק נר התמיד, שלא כבה לעולם. נר זה, מסמל את המשכיות מסורת הקבלה. האר"י הקדוש ותלמידיו חידשו את מסורת הדלקת נר הרשב"י הקדוש מעל קברו. מהשאריות של שמן זה מייצרים מקובלי הישיבה את נר הרשב"י הקדוש, במעמד מיוחד עם תפילה מיוחדת שחוברה במיוחד לפי סוגי הישועות השונות.

נר הרשב"י הקדוש, מיוצר על ידי חכמי הקבלה, במיוחד עבור הישועה לה זקוק האדם. לזיווגים, לפרי בטן, לרפואה שלימה ולפרנסה ברווח.

מסורת הניסים והרחמים

זקוקים לנס? צריכים ישועה? בכל הדורות ידע עם ישראל, כי כוח התפילה הגדול ביותר, הוא אצל רבי שמעון בר יוחאי. לא לחינם, הפך מקום קברו במירון, לאחד המקומות המתויירים ביותר בעולם כולו, ורבבות עמך בית ישראל פוקדים את הציון הקדוש בכל השנה כולה, מהארץ ומהעולם.

בכל הדורות, ידעו כולם, את כוח הקדושה של רשב"י, לפעול ישועה עבור כל אחד ואחת, על ידי שמתעקשים על קברו, ועורכים את סדרי התפילות והתיקונים, המסוגלים לפעול ישועה ורחמים עצומים.

חכמי הקבלה בישיבת אור הרשב"י, הבקיאים בתורת הסוד והזוהר, יודעים לכוון את הכוונות המסוגלות ביותר, בכדי להשפיע על כל אדם המחובר לרשב"י, את הישועה לה הוא זקוק. ואכן, אלפים המחוברים בקשר בל ינותק לרשב"י, ואשר שייכים ל'משפחת אור הרשב"י', זוכים לראות בעיניים ישועות עצומות מעל לדרך הטבע. אלפי סיפורים זורמים אל מוקד הישיבה, ובשורות טובות על ניסים עצומים שלא ייאמנו, והכל מכוח החיבור לרשב"י, ולישיבת המקובלים הגדולה בעולם.

מסורת ספרי הקבלה

עוד מימי האר"י ז"ל הקדוש, וגורי הקבלה בכל הדורות, נשתמרו ספרי קבלה וכן כתבי יד או חלקים נדירים מספרי קודש. בישיבת המקובלים אור הרשב"י הרימו את הכפפה, ופתחו את מכון 'אוצר הקבלה', במטרה לשמר ולהאדיר את ספרי הקבלה מכל הדורות. לולי פעילות הקודש בשימור כתבי הקבלה, הקמיעות הנדירים והספרים הבלויים, הן היו נאבדים מן העולם.

במכון אוצר הקבלה, משמרים את ספרי הקודש העתיקים ביותר, וכן הוגים בהאדרתם וחידושם של כתבי יד נדירים מגדולי חכמי הקבלה – אוצר בלום של סודות נדירים. בנוסף, פועלים בישיבת המקובלים להנגיש את כתבי הקודש וספרי הקבלה לעם ישראל, והם זמינים לכל דורש.

מסורת הבקשות של עם ישראל

בישיבת המקובלים מכירים את הכוח העצום לפעול ישועה עבור עם ישראל, ולשם כך הקימו את מוקד הישועות והבקשות הגדול בעולם.

24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, פעיל המוקד המיוחד, אליו ניתן לחייג בכל עת ולקבל מענה חם ולבבי. הנציגים של ישיבת המקובלים, נמצאים כאן בשבילכם, ומעבירים את השמות שלכם לתפילה בישיבה ולרחמים עצומים אצל רשב"י הקדוש.

בנוסף, ניתן לקבל מענה מאחד מחכמי הקבלה, וכן להיוועץ בנושאים שונים עם המקובלים.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
או התקשרו אלינו 1700-55-80-80 נציגנו ממתינים לכם