תרומה לרשב"י
כתבו לנו
פייסבוק

ביקור הגאון הרב עדס שליט"א

בשעת לילה מאוחרת כינס המקובל הצדיק רבי יעקב עדס שליט"א  את מקובלי ורבני הישיבה, לשיחת חיזוק והתעוררות עקב האסון הקשה שפקד את עם ישראל. לאחר

ביקור הגאון הרב גרוסמן שליט"א

רגעי התעלות והתרוממות – קבלת עול מלכות שמיים בכנס החיזוק ההיסטורי ככלות ימי השבעה על האסון הקשה, נערכה עצרת חיזוק מרכזית בראשותם של גדולי ומאורי